Friday, August 14, 2009

ما امروز همه سربدارانیم

کشورمون این روزها شرایط بسیار خاصی‌ داره که شاید به هیچ عنوان حتی تا قبل از انتخابات تصورش را هم نمی‌کردیم.شرایطی که در اون دین و مذهب بیش از هر چیز وسیله‌ای هستند برای ظلم و استبداد، دستاویزی برای افرادی در رخت عالم که علمشان تنها وسیلهٔ تحمیق ملت به بهانهٔ دین و ولایت است.باور شیعه برای ظهور منجی، بهترین دلیل برای این قوم به ظاهر نخبه است که هر روز خرافه گری رو بیشتر از قبل رواج بدهند. این روزها مواردی از رسانهٔ به ظاهر ملی‌ عنوان می‌شه که باورش برای هر کدام از ما مشکله.افراد زیادی به جرم فکر کردن و حق خواستن در زندان‌های مخوف محبوسند و خانواده‌های داغدار و بی‌ خبر از عزیزانشان که روزها رو پشت در زندان یا با رفتن از ارگانی‌ به ارگان دیگه میگذرونند.اما در مقابل جنبشی داریم که با وجود نوپا بودن، روز به روز در حال رشد و بلوغه و قدم هاشو یکی‌ بعد از دیگری به خوبی‌ برمیداره.این رو می‌شه به راحتی‌ از تابو‌هایی‌ که هر روز در حال شکستنه فهمید.به همت همین حرکت یکپارچهٔ سبز ماست که استیضاح رهبر که شاید آخرین چیزی بود که تا چند ماه قبل میتونستیم بهش فکر کنیم هم امروز به عنوان خواستهٔ به حق مردم در جامعه مطرح می‌شه

این شرایط خاص بیشتر از هر چیز منو به یاد نهضت سربداران خراسان و سریال زیبای سالهای نه چندان دور تلویزیون ایران میندازه.مجموعه‌ای که از تلویزیون ایران بارها پخش شد ولی‌ به هیچ عنوان مناسب حال شرایط فعلی‌ دستگاه حاکم جمهوری اسلامی نیست، چرا که دقیقا مصداق شرایط حال حاضر کشورمونه. "قاضی شارع"،که سمبل حکومت دینی بود خودش رو ولی‌ و قیم مردم میدونست و به مصلحت خود و به نام دین حلال خدارو حرم میکرد و از ریختن هیچ خونی ابایی نداشت و هر کس در مقابلش بود ضد دین و خدا به حساب میومد.در خاطر هممون هست که چطور فتوا به مباح بودن ریختن خون آزادیخواهان و مردم حق جو میداد.تزویر و نیرنگی که از چهره و اعمال این شخصیت به یاد داریم در جای جای سیستم حاکم جمهوری اسلامی اعم از بیت رهبری و دستگاه قضایی قابل مشاهده است.هر سخنی بر خلاف نظر و مصلحت آقایان باشد، وابستگی به بیگانه و اقدام علیه ولایت است.

"خواجه قشیری"، هم شخصیتی دیگری بود که با بذل و بخشش مال ، اموال و سکهٔ طلا بین رعایا با مکر ، تزویر و باز هم در رخت دین موفق به تحمیق مردم شده بود و حتی طرفداران زیادی هم پیدا کرده بود.کسی‌ که در ظاهر به فکر مستمندان و نیازمندان بود ولی‌ در باطن تیشه به ریشهٔ ملت میزد.همواره سفر‌های به اصطلاح استانی احمدی نژاد و بودجه‌هایی‌ که بدون برنامه ریزی به عنوان حل مشکلات مردم توزیع میشد منو به یاد خواجه قشیری (با بازی به یاد ماندنی محمد علی‌ کشاورز) و تقسیم سکه‌های طلا بین رعیتی میانداخت که به نان شب محتاج بودند.

زندان و دخمه مخوفی که زندانیان قول و زنجیر شده رو در میان گل و لای نگهداری میکردند برای نویسنده که در زمان پخش این مجموعه نوجوان بودم بسیار ترسناک و رعب آور بود.ولی‌ در مقابل زندان کهریزک و اوین و فجایعی که ظرف این دو ماه در آنها اتفاق افتاده به یقین حتی از زندان مغول‌ها در مجموعه سربداران هم مخوف تر و غیر قابل تصور تر است.

نیروی نظامی آن دوران مغول‌ها بودند که قتل و غارت و چپاولشان به خوبی‌ در این مجموعه به تصویر کشیده شده بود. آیا ظلمی که از دست بسیجی‌ و لباس شخصی‌ و یگان ویژه و ... به مردم ما میشود از ظلم مغول‌ها کمتر بوده؟ حداقل مغول‌ها نیروی اشغالگر خارجی‌ و اجنبی بودند وای به امروز که افرادی به اسم هموطن جوانان این کشور را به خاک و خون میکشند.

و از همه مهمتر رهبری به نام شیخ حسن که نماد حق و عدالت خواهی‌ بود، امروز شیخ حسن ما میر حسین موسوی و مهدی کروبی هستند . اینها هستند که مشعل نهضت را روشن کرده اند و نوای حیدر حیدر را آغاز کرده اند.

نهضت سربداران با همت مردان و زنان غیور و با غیرت این سرزمین پیروز شد،ما نیز باید دلی‌ پر از امید به روزهایی بهتر و آینده‌ای روشن و پر از عطر آزادی برای این خاک ع‌‌ عزیز داشته باشیم.

امروز به جای شیخ حسن جوری، میر حسین موسوی، مهدی کروبی ، محمد خاتمی،.. پرچمدار این نهضت اند و ندای حیدر حیدر را سر داده اند. فریاد الله اکبر ما همان حیدر حیدر گفتن مشعل بدستان سربدار است که بساط دین فروشان و خرافه گران را بر انداختند.امروز ابطحی، عطریانفر، نبوی و تمامی عزیزان دیگر در بند همان کلو اسفندیار سربدارند که به جرم حق خواهی‌ به زنجیر کشیده شده بود.

امروز امثال ندا و سهراب بر دار شده اند که من و تو همه ندا و سهراب باشیم.

پس بدانیم که این نهضت پیروز است و نترسیم که همه با هم هستیم

آری، ما امروز همه سربدارانیم

1 comment:

  1. barayeh deedan in serial glwiz.com beraveed...man barha faryaaaad kesheeedam alla o akbar...besyaaar ebraaat angeez boood......dastaaan hallayeh ,mollaha........che khoob k ba mogholha dar yek tabeeeraaand..in serial 12 ghesmat daraad ..man hamara dar 2 rooz deedaam....hasbonallah...nemal molla va nemaaal nasir....
    kjdc@rocketmail.com

    ReplyDelete