Monday, February 28, 2011

خانوما آقایونا، اگه شرف داری سه شنبه بیا بیرون ...

یادش به خیر، پنج  شش هفته پیش بازیهای جام ملتها رو در دوحه از نزدیک میدیدم.

فدراسیون فوتبال یه لشکر لیدر از جاهای مختلف ایران به عنوان مشوّق تیم ملی‌ فرستاده بود قطر که " آقا فریدون " یکی‌ از همین لیدر‌ها بود . بچه‌های شمال باید خوب بشناسنش. یه صدا داره که به جرات می‌تونم بگم بلند گو باید پیشش لنگ بندازه. یادم نمیره وقتی‌ که این بچهٔ با صفای شمال، از ته دل  و با تمام وجود فریاد می‌کشید که " خانوما، آقایونا، اگه شرف داری ، اگه ایرانی‌ هستی‌ بلند شو یه ایران بگو که پشت اونوریا بلرزه " و مردم کاری میکردن و جوری ایران میگفتن که واقعا ورزشگاه میلرزید ،

حالا که تیم مقابل بدجوری ترسیده و ریخته به هم، حالا که بازیکناشون با هم درگیر شدن و خودشون سر هم داد میکشن، حالا که اینجوری رفتن تو لاک دفاعی و از ضد حملهٔ ما بد جوری خوف دارن، به قول آقا فریدون، " خانوما، آقایونا..خانوما،آقایونا، اگه شرف داری، اگه ایرونی‌ هستی‌، سشنبه بیا بیرون یه مرگ بر دیکتاتور بگو پشته اونوریا میلرزه که هیچ، کمرشون هم بشکنه "

No comments:

Post a Comment