Wednesday, July 29, 2009

آقای احمدی نژاد، از این همه عطوفت دینی مرگم آرزوست

امروز خبر رسید که بار دیگر در افشانی نمودید و اینبار نه سخنی از برای مدیریت ملتها و حل مشکلات بشریت، بلکه از چشاندن عطوفت دینی به من و امسال من گفتید!

حضرت آقا، عمری است طعم شیرین این محبت به اصطلاح دینی را به ما چشانده اید، دلهامان سوزانده اید، لبهامان دوخته اید، و به اسم این محبت بی‌ حصر دینی، کشورمان را به ورطهٔ سقوط کشانده اید.

عمری است که به نام حسین و به یاد مظلومیتش، از هیچ نیرنگی بر این ملت دریغ نکردید ولی‌ ندا ها و سهراب‌هایمان را حتّی مظلومانه تر از حسین پرپر کردید.

و حالا، بیش از ۴۰ روز است که زدید و بردید و شکستید و کشتید و سوزاندید...

مگر اینها همه پیاله یی از این شهد شیرین محبت دینی نبود؟

آقای احمدی نژاد، حالا نوبت شماست...، البته شما که خیلی‌ ناچیزید، نوبت شما و همهٔ پیشوایان، همفکران و همقطارانتان که با تحجر پوسیده تان، کمر به نابودی انسان و انسانیت و غارت و چپاول این سرزمین بسته اید.

آری نوبت شماست که طعم خشم ملت دردمند و ستمدیدهٔ ایران را بچشید.

ملتی‌ که شعورش عمریست به بازی گرفته شده

پس باشید و ببینید و عبرت آینده گان شوید.

No comments:

Post a Comment