Sunday, July 26, 2009

دیدار جعمی از روحانیون مخالف حاکمیت با حضرت آیت الله ضیا آبادی

هفته گذشته با خبر شدیم كه نمایندگان آیت الله منتظری و آیت الله صانعی به همراه جعمی از دیگر روحانیون حوزه علمیه ی قم كه نگران شرایط موجود کشور هستند به دیدار حضرت آیت الله ضیا آبادی رفتند .این دیدار در شرایطی صورت گرفت كه سخنان تند هفته گذشتی رهبری و بسیاری از امامان جمعه در سراسر کشور خبر از اعمال خشونت بیشتر علیه جنبش سبز داد.

آیت الله ضیا آبادی پس از شنیدن سخنآن نمایندگان آقایان صانعی و منتظری با ابراز تاسف عمیق از شرایط موجود،دل هر روحانی آزاده ایی را بسیار دردمند دانست و گفت : "روحانی و لباس روحانیت از این عمل و رفتار ها شرمنده میشود...اینها این رفتار ها را میکنند و ما باید در مقابل مردم خجل باشیم "

ایشان كه از کسالت مختصری هم رنج میبردند در انتهای فرمایشاتشان برای سربلندی دین و دیانت و از بین رفتن استبداد مخصوصا استبداد دینی دعا کردند.

حضرت آیت الله ضیا آبادی از اولین و بارز ترین مخالفین ولایت فقیه و حکومت دینی بودند و چند نفر از نزدیکان ایشان هم ظرف چند سال گذشته توسط دستگاه حاکمیت دستگیر شده اند .

No comments:

Post a Comment