Monday, June 22, 2009

نخستین شماره کلام سبز نشریه خیابانی جایگزین رسانه های توقیف شده

دوستان در شرایطی که تمام رسانه های ارتباطی مردم تعطیل شده،‌راهی جز انتشار نشریه ای به دست شهروندان برای جمع آوری و انعکاس اخبار و بیانیه ها نمانده است. خواهش می کنم نشریه را برای دوستان خود بفرستید


No comments:

Post a Comment