Monday, June 22, 2009

سه دلیل قاطع برای عدم صلاحیت خامنه ای بعنوان ولایت فقیه


مهاجرانی بطور مستدل دلایل عدم صلاحیت خامنه ای برای رهبری را عنوان می کند

اول: صدور بیانیه، در روز 23 خرداد ماه، و اعلام جشن پیروزی احمدی نژاد در میان بهت ملت ایران. گویی ایشان توجه نداشتند که آن موج جمعیت شگفت انگیز آمد تا احمدی نژاد برود نه این که بماند

دوم: تهدید مردم و تفسیر حضور مردم به زور آزمایی خیابانی. ایشان از یاد برده بودند که چنین زورآزمایی را قانون اساسی به رسمیت می شناسد و در همه جای جهان وسیله اعلام نظر مردم است

سوم: شتابزدگی در سرکوب مردم.و نشان دادن مشت آهنین و شلیک گلوله.وم: شتابزدگی در سرکوب مردم.و نشان دادن مشت آهنین و شلیک گلوله.

No comments:

Post a Comment